Naše společnost je významný dodavatel kompletních CNC technologií pro Vaše podnikání v celé České a Slovenské republice. Pokud uvažujete o přechodu na CNC technologie, pomůžeme Vám se získáním zakázek, návrhem a dodáním CNC strojů, výběrem nástrojů, přípravou technologie obrábění a zaškolením kvalitní obsluhy.

Samozřejmostí je rychlý a odborný záruční i pozáruční servis, zajišťovaný vlastním servisním střediskem. 

V případě, že vybíráte pouze samostatný CNC stroj pro Vaše potřeby, můžete se obrátit na naše technické specialisty nebo si vybrat ze široké nabídky našich špičkových obráběcích strojů.

Mezi naše zákazníky také patři:

               

                                                        

 

 

 

 

 

TYTO DOTACE JSOU URČENY PRO SPOLEČNOSTI SE SÍDLEM V ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest v současnosti intenzivně připravuje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro programové období 2014 – 2020. Ten navazuje na úspěšný dotační program OP Podnikání a inovace z období 2007 – 2013.

Pro naše zákazníky to znamená, že opět budou moci využít evropské dotace na nákup obráběcích strojů až ve výši 50% z pořizovací ceny stroje.

Pro získání dotace bude možné využít hned tří dotačních programů: Technologie, která bude v obměně navazovat na dotační program Rozvoj, programy Inovace a Potenciál budou pokračovat v téměř původní podobě.

Dotační program TECHNOLOGIE

Cílem programu Technologie je podpora realizace nových podnikatelských záměrů drobných podnikatelů díky zakoupení potřebného technologického vybavení. Určeno pro zpracovatelský průmysl a jiné.

 • Je určena pro:  Malý podnik, střední podnik
 • Dotace lze použít na: nákup strojů a vybavení včetně SW a patentových licencí
 • Výše dotace: 05, - 20 mil. Kč
 • Vyhlášení výzvy: zřejmě již duben 2015

Dotace bude možné použít:

Zejména na nákup dlouhodobého hmotného majetku - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dále také na nákup dlouhodobého nehmotného majetku - náklady na pořízení patentových licencí.

PROGRAM JE URČEN:

Tento dotační programje určen pro začínající drobné podnikatele, malé a střední podniky. Realizace projektu musí být mimo území hlavního města Prahy.

VÝŠE DOTACE:

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 20 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • Střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů

Dotační program INOVACE

Program Inovace je určen pro podporu aktivit, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Cílem je podpora na pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí.

 • Je určena pro: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
 • Dotace lze použít na: výrobní technologie vč. Nehmotného majetku a investic do nemovitostí
 • Výše dotace: 1 – 150 mil. Kč
 • Vyhlášení výzvy: zřejmě již duben 2015

DOTACE BUDE MOŽNÉ POUŽÍT:

Na podporu zavádění nových či inovovaných produktů do procesu výroby a na trh, tedy na zvýšení efektivnosti výroby, zavádění nových informačních systémů integrujících a automatizujících procesy uvnitř firmy zejména propojení výzkumu, vývoje, inovací a výroby, marketingové inovace nebo na ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví. Jedná se tedy podporu nákupu nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí, na projekty na ochranu práv duševního vlastnictví, nákup, zhodnocení či výstavba nemovitost či na podporu provozních nákladů malých a středních podniků (externí odborné poradenství, zvláštní školení, tvorba webových stránek, mzdy a pojistné).

PROGRAM JE URČEN PRO:

Podniky všech velikostí, podnikajících mimo území hlavního města Prahy.

VÝŠE DOTACE:

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 - 150 miliony korun.

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů
 • Velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů

Dotační program POTENCIÁL

Program Potenciál je určen pro založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, které spočívají v pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. U malých a středních podniků jsou předmětem podpory i provozní náklady centra.

 • Je určena pro: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
 • Dotace lze použít na: pořízení výzkumného a vývojového vybavení
 • Výše dotace: 3-200 mil. Kč
 • Vyhlášení výzvy: zřejmě již duben 2015

DOTACE BUDE MOŽNO POUŽÍT NA:

Založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj vývojových center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů. Finanční podpora tedy bude směřována na pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí, práv duševního vlastnictví, pozemků a budov, software a povinnou publicitu. Navíc malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní náklady (mzdy pro absolventy, pojistné, cestovné, poradenské služby a materiál vztahující se k výzkumu a vývoji)

PROGRAM JE URČEN PRO:

Podniky všech velikostí, podnikajících mimo území hlavního města Prahy

VÝŠE DOTACE:

Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 3 - 200 milionů Kč.

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
 • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
 • Velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů

Podmínkou získání dotace je existence reálného předpokladu, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě.
 
V případě zájmu o bližší informace ohledně nových dotačních programů nás kontaktujte na telefonním čísle +420 776 772 866 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.