Vážení obchodní partneři,

již je k dispozici nabídka dotačních programů, kterých se můžete za naší pomoci účastnit.

 

1. dotační program MALÉ TECHNOLOGIE
 
ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: záměrem je podpořit drobné začínající podniky, které si chtějí pořídit technologie pro výrobu
VÝŠE DOTACE: 45% z celkového rozpočtu projektu v režimu de-minimis
NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: nákup strojů, drobný nehmotný majetek
PŔÍJEM ŽÁDOSTI: začíná v měsíci listopadu 2016 a končí v únoru 2017
  
 
2. dotační program TECHNOLOGIE
 
ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: záměrem je podpořit drobné a malé podniky, které si chtějí pořídit technologie pro výrobu
VÝŠE DOTACE: 45% z celkového rozpočtu projektu
NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: nákup strojů a zařízení, pořízení patentových licencí
PŔÍJEM ŽÁDOSTI: začíná v měsíci listopadu 2016 a končí v únoru 2017
  
 
3. dotační program POTENCIÁL
 
ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: program bude  podporovat aktivity k založení či rozvoji center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
VÝŠE DOTACE: 50% z celkového rozpočtu projektu
NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: nákup strojů a zařízení, nakup pozemku a budov, nákup patentů, mzdové náklady, služby poradců
PŔÍJEM ŽÁDOSTI: bude zahájen ještě v průběhu roku 2016
  
 
4. dotační program INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT
 
ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: program bude  podporovat nákup strojů a zařízení pro výrobu vlastních inovovaných produktů
VÝŠE DOTACE: 45 %  (35% nebo 25%) z celkového rozpočtu projektu
NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, náklady na publicitu projektu
PŔÍJEM ŽÁDOSTI: od prosince 2016
  
 
Pozor: u dotačního programu 1. a 2 je regionální omezení (podporované regiony naleznete v příloze)

 

Více informaci naleznete ZDE