Nášmu váženému zákazníkovi sme odovzdali do užívania nové vertikálne obrábacie centrum VMCA 760 značky MICROCUT od výrobcu Buffalo Machinery.

Toto vertikálne obrábacie centrum patrí medzi malá výkonné vyvrtávacie a frézovacie centrá s pracovným stolom 900x410mm. Stroj je vybavený systémom pre automatickú výmenu nástrojov. Umožňuje frézovanie, vŕtanie, vyvŕtavanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov. Lineárne valčekové vedenie vo všetkých osiach sú použité od renomovaných výrobcov. Vysokú produktivitou skracuje výrobný cyklus výroby a znižuje výrobné náklady, čím zvyšuje efektivitu výroby a umožňuje dosiahnuť uspokojivých ekonomických výsledkov. Kvalitné prevedenie a nastavenie stroja garantuje jeho vysokú spoľahlivosť.

Základné prevedenie a výbava stroja:

 • Základem obráběcího centra jsou masivní žebrované odlitky z litiny (certifikovaná litina Meehanite®1)
 • Základom obrábacieho centra sú masívne rebrované odliatky z liatiny (certifikovaná liatina Meehanite®1)
 • Vysoká tuhosť uloženia stola a mimoriadne široké vodorovné lóže zabezpečujú stabilitu presnosti obrábania aj pri ťažkom obrábaní
 • Na kalených a brúsených lóžach sa po lineárnym vedeniach pohybuje stôl a po zvislom lineárnom vedení vreteník
 • Pracovný stôl 900 x 410mm je vybavený štyrmi T-drážkami
 • Obrábacie centrum je osadené vretenom so servomotorom s otáčkami 8 000 ot
 • Priame pohony os servomotory
 • Precízne uložené guličkové skrutky zabezpečujú posuvy v jednotlivých osiach
 • Rýchloposuv až do 24 m / min.
 • Programovateľná priama výmena nástrojov typu Pick-up so zásobníkom pre 16 nástrojov
 • Upínanie nástrojov upínacím systémom s kužeľom ISO 40 podľa DIN69871 a upínacím tŕňom DIN69872
 • Teleskopické kryty suportov
 • Plné zakrytovanie pracovného priestoru
 • Nerezový predný kryt v priestore pre prístup obsluhy pre jeho ľahké čistenie a dlhú životnosť
 • CNC riadenie riadiacimi systémami Fagor, Heidenhain, Fanuc
 • Tri módy riadenie
 • Plné CNC
 • Rozšírené ručné ovládanie
 • Kombinované ručné a CNC riadenie
 • Jednoduché programovanie a ovládanie, ľahké riadenie
 • Rýchle vizuálne programovanie (Visual Quick Code)
 • Predprogramované obrábacie cykly
 • Možnosť inkrementálneho riadenie
 • Funkcia - pootočenie koordinátu, zmena mierky, zrkadlenie
 • Elektronické limitné dorazy
 • Automatický mazací systém guľôčkových skrutiek a lineárnych vedení
 • Účinný systém chladenia nástrojov
 • Rigid Tapping
 • Intenzívne osvetlenie pracovného priestoru
 • CE certifikát

Dizajn obrábacieho centra VMCA 760 a jeho vybavenie sú na vysokej úrovni. Nemenej dôležitá je aj dlhá životnosť, ktorá je podporená rýchlym a odborným servisom. Ten je v spoločnosti ADATA zaistený tímom skúsených servisných technikov s dlhoročnou praxou, ktorých kvalifikácia a odborné znalosti sú zabezpečované pravidelnými školeniami priamo u výrobcu strojov Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

Celková technická špecifikácia: Obrábacie centrum VMCA 760

"S nami sú vaše stroja maximálne produktívne pri súčasnom udržaní minimálnych nákladov."