Pred koncom roka 2015 tím našich servisných technikov vykonal kompletnú inštaláciu nového obrábacieho centra MCVA 1065. MCVA - 1065 je mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3 - osé centrum novej generácie.

Tieto centrá umožňujú vysokoproduktivne a presné frézovanie vyvŕtavanie, vyhrubovánie, vystružovanie a priame rezanie závitov v obrobkoch z ocele, oceľoliatiny, liatiny a zliatiny ľahkých a farebných kovov. Ich využitie je najmä pri výrobe foriem, dielov pre letecký a automobilový priemysel a dielov pre energetiku. Lineárne valivé vedenie v osiach X, Y, Z od výrobcu SCHNEEBERGER Inc. alebo INA prispievajú k dlhodobej pracovnej presnosti a tuhosti vedenie stroja. Pomocou riadeného rotačného stola (riadená delička) možno rozšíriť obrábacie centrum na 4-osé a riadeným rotačným a otočným stolom možno rozšíriť obrábacie centrum na 5-osé.

prednosťou týchto obrábacích centier sú vysoké otáčky vretena, veľké rozmery pracovného stola a dvierka na bočných krytoch umožňujúce obrábanie obrobkov s dĺžkou väčšou ako je dĺžka stola. Sú vybavené zásobníkom pre 30 nástrojov s vysokorýchlostnou výmenou. Charakteristická je aj neobvykla vysoká tuhosť stroja s vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a výkonnosť vretena poháňaného servomotorom alebo elektrovretenné s vektorovým riadením otáčok. Vretená sú štandardne v prevedení pre chladenie vnútrom nástroja.

Obrábacie centrá rady MCVA sú vysokoekonomické pri vysokých objemoch výroby ale tiež pri malej a strednej kapacite výroby umožňujú výrazne skrátiť výrobný cyklus, zvyšovať efektivitu výroby, dosahovať zníženie výrobných nákladov ako aj dosiahnuť uspokojivé ekonomické výsledky a požadované kvaliy. Stroj je plne zakrytovaný, jeho dizajn a vybavenie je na vysokej úrovni. Svojim ergonometrickým riešením spĺňa aj požiadavky náročnej obsluhy. Nemenej dôležitá je aj ich dlhá životnosť, ktorá je podporená rýchlym a veľmi odborným servisom. Ten je v spoločnosti ADATA zaistený tímom skúsených servisných technikov s dlhoročnou praxou, ktorých kvalifikácia a odborné znalosti sú zabezpečované aj pravidelnými školeniami priamo u výrobcu strojov Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

 

Základné parametre:

 Pojazd v osi X             1 000 mm  Upínacia plocha stola     1 400 x 610 mm
 Pojazd v osi Y             650 mm  Nosnosť stola               1 000 kg
 Pojazd v osi Z             650 mm  Hmotnosť stroja            10 000 kg

 

Kompletní technické informace ku stiahnutie: Obrábace centrum MCVA 1065.

"S nami sú vaše stroja maximálne produktívne pri súčasnom udržaní minimálnych nákladov."