Před koncem roku 2015 tým servisních techniků Adate provedl kompletní instalaci nového vysoce výkonného obráběcího centra MCVA 1065.

Obráběcí centrum MCVA-1065 je mimořádně vysoce výkonné vyvrtávací a frézovací 3-osé centrum nové generace.

Tato centra umožňující vysokoproduktivní a přesné frézování vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a přímé řezání závitů v obrobcích z oceli, ocelolitiny, litiny a slitiny lehkých i barevných kovů. Jejich využití je zejména při výrobě forem, dílů pro letecký a automobilový průmysl a dílů pro energetiku. Lineární valivá vedení v osách X, Y, Z od výrobce SCHNEEBERGER Inc. nebo INA přispívají k dlouhodobé pracovní přesnosti a tuhosti vedení stroje. Pomocí řízeného rotačního stolu (řízená dělička) lze rozšířit obráběcí centrum na 4-osé a řízeným rotačním a otočným stolem lze rozšířit obráběcí centrum na 5-osé.


Předností těchto obráběcích center jsou vysoké otáčky vřetena, velké rozměry pracovního stolu a dvířka na bočních krytech umožňující obrábění obrobků s  délkou větší jako je délka stolu. Jsou vybavené zásobníkem pro 30 nástrojů s vysokorychlostní výměnou. Charakteristická je i neobvykle vysoká tuhost stroje s vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a výkonnost vřetena poháněného servomotorem nebo elektrovřetena s vektorovým řízením otáček. Vřetena jsou standardně v provedení pro chlazení vnitřkem nástroje.

Obráběcí centra řady MCVA jsou vysokoekonomické při vysokých objemech výroby avšak také při malé a střední kapacitě výroby  umožňují výrazně zkrátit výrobní cyklus, zvyšovat efektivitu výroby, dosahovat snížení výrobních nákladů jakož i dosáhnout uspokojivých ekonomických výsledků a požadované kvality. Stroj je plně zakrytován, jeho design i vybavení je na vysoké úrovni. Svým ergonometrickým řešením splňuje i požadavky náročné obsluhy. Neméně důležitá je i jejich dlouhá životnost, která je podpořena rychlým a velice odborným servisem. Ten je ve společnosti ADATE zajištěn týmem zkušených servisních techniků s dlouholetou praxí, jejichž kvalifikace a odborné znalosti jsou zajišťovány i pravidelnými školeními přímo u výrobce strojů Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

Základní parametry:

 Pojezd v ose X             1 000 mm  Upínací plocha stolu     1 400 x 610 mm
 Pojezd v ose Y             650 mm  Nosnost stolu               1 000 kg
 Pojezd v ose Z             650 mm  Hmotnost stroje            10 000 kg

 

Kompletní technické informace ke stažení: Obráběcí centrum MCVA 1065.

„S námi jsou vaše stroje maximálně produktivní při současném udržení minimálních nákladů!“