Slovenská republika sa z hľadiska budúcnosti eurofondov nachádza v procese strategického plánovania. Odborníci naprieč rôznymi oblasťami formujú Partnerskú dohodu, na základe ktorej sa bude v nasledujúcom desaťročí prerozdeľovať približne 13 miliárd eur. Na prelome novembra a decembra sa uskutočnili Národné konzultácie pre každú z piatich kľúčových priorít a cieľov politiky súdržnosti 2021 – 2027.

 

V rámci strategického investičného plánu pre Slovenskú republiku na roky 2021-2027 je naplánovaných veľa roôznych oblastí na investovnie  ako napríklad mobilita – doprava, ekológia, sociálna oblasť – vzdelávanie, kvalitný život v regiónoch ale aj velmi dôležitá oblasť inovatívne Slovensko. Práve táto oblasť investícií kde je zahrnutá aj podpora digitalizácie priemyselnej výroby a podpora inovácii technologického transferu je pre nás dôležitá. Pre krátkosť reakčného času ktorý majú uchádzači o EF pri jednotlivých výzvach k dispozícii Vám vieme poradiť a pripraviť pre Vás optimálne riešenie CNC technologie v dostatočnom predstihu. Jednotlivé výzvy by sa mali postupne začať otvárať v 1. polovici 2022.

 

 

Príklady plánovaných aktivít:

 • zavádzanie produktových a procesných inovácií na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti MSP;
 • podpora zeleného podnikania, zvyšovanie environmentálnej výkonnosti podnikov a podpora prechodu na obehové hospodárstvo v MSP, napr. prostredníctvom podpory využívania druhotných surovín, ekodizajnu a inovatívneho dizajnu, lokálnych uzavretých cyklov výroby a spotreby, efektívneho využívania zdrojov a materiálov ako aj poskytovania odborného poradenstva v oblasti obehového hospodárstva a i.;
 • podpora zlepšenia prístupu MSP k špecializovanému poradenstvu, vzdelávacím, inkubačným, akceleračným a coworkingovým programom;
 • podpora začínajúcich podnikov, vrátane startupov;
 • hodnotenie kvality podnikateľského prostredia a dopadov aplikovaných, ale aj plánovaných regulácií na MSP (testy MSP);
 • mitigácia dopadov neočakávaných krízových udalostí na MSP a podpora prípravných (prevetívnych) krízových opatení;
 • Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania (zdieľaná ekonomika, strieborná ekonomika a.i.)
 • podpora MSP prostredníctvom špecificky zameraných aktivít nadväzujúcich na opatrenia identifikované v rámci Iniciatív EK ako aj na výsledky pilotnej podpory v predchádzajúcom období.

Očakávané výsledky:

 • zvýšenie inovačného potenciálu MSP a ich konkurencieschopnosti aj využívaním IKT a zvyšovaním digitálnych zručností;
 • zlepšenie prístupu MSP k financovaniu, vrátane na mieru šitých finančných nástrojov;
 • zlepšenie rozhodovacích procesov orgánov verejnej správy pri podpore a rozvoji MSP na Slovensku a v rámci medzinárodných inštitúciíefektívnejšie zužitkovanie dostupnej surovinovej základne a zníženie materiálovej a energ. spotreby v priemysle a službách najmä v MSP;
 • nárast inovatívnych riešení a inovatívneho dizajnu a ekodizajnu, vyššie využívanie druhotných surovín, úspora materiálov;
 • udržanie a posilnenie pozície podnikateľských subjektov po prekonaní ekonomickej krízy urýchlenej COVID-19;
 • zabezpečenie chodu podnikateľských subjektov v mimoriadnych krízových situáciách;
 • zvýšenie účasti MSP v schémach Európskej rady pre inovácie programu Horizont Európa vrátane programu Digitálna Európa a využitie schémy Seal of Excellence (SoE) pre financovanie vysoko hodnotených, ale priamo riadeným nástrojom nefinancovaných projektov.

Nechcete čakať na eurofondy a očakávané výzvy? Potrebuje nový CNC stroj čo najskôr?

Využite našu ponuku skladových strojov za zvýhodnené ceny TU

 

 

Chcete získat více informací o našich CNC strojích nebo o dotacích?

Ozvěte se nám na tel. číslo +420 776 776 651 nebo  napište email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,  a my Vám v odpovědi zašleme všechny informace.