V minulém programovém období 2014 - 2020 se podporou českých podniků z Evropského fondu pro regionální rozvoj zabýval Operační program pro podnikání a inovace pro konkurence schopnost. Zajímá Vás jaký program je očekáván pro období 2021 - 2027? 

Podle aktuálně dostupných informací se přímým nástupcem končícího programu pro nové období 2021 - 2027 stane Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální podobě jednotlivých dotačních programů. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá v listopadu vydat avíza výzev, ze kterých vyplynou důležité podmínky a termíny. Na začátku roku 2022 by se měly programy spustit. Celková alokace na toto programové období se očekává přibližně 81,5 mld. Kč

 

Jaká budou klíčová zaměření programu OP TAK?

- PODPORA OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘTSVÍ

- ENERGETICKÉ ÚSPORY A OBNOVITELNÉ ZDROJE

- VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

- INOVACE VÝZKUM A VÝVOJ

- PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

 

Z jakých dotačních programů půjdou pořizovat nové CNC obráběcí stroje? 

V novém programovém období je kladen důraz především na úspory energií a surovin, rozvoj průmyslu 4.0, rozvoj technologií na minimalizaci odpadů, nákup moderních ITC systémů a digitálních technologií. Dále půjde o podporu podnikového výzkumu a vývoje a budování sítí vysokorychlostního internetu.  

Z výše uvedeného je patrné, že možnost získání dotací na nákup nových CNC strojů v následujícím programovém období bude menší než v programu OPPIK.  Nejvyšší pravděpodobnost bude získaní příspěvků v oblastech podpory konkurenceschopnosti malých a středních podniků.  Stále však půjde o okrajové oblasti podpory v rámci celého projektu. 

Cílem podporovaných aktivit by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemiezvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. To vše v souladu s řešením environmentálních, společenských i jiných výzev, se kterými se bude ČR, resp. EU a zbytek světa nejen v průběhu třetí dekády 21. století potýkat. OP TAK se bude primárně zaměřovat na malé a střední podniky, v některých případech však budou podpořeny i velké podniky (např. energetika či výzkum a vývoj). Podpora bude zacílena na celou ČR kromě území hl. m. Prahy, a to z toho důvodu, že se jedná i v evropském měřítku o velmi rozvinutý region, alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj určená pro hl. m. Prahu je tak velmi omezená a bude využita v rámci jiných operačních programů.

 

Má smysl čekat s nákupem CNC strojů na nové dotační programy? 

V současnou chvíli je nový programový dokument OP TAK na ministerstvu životního prostředí za účelem posuzování vlivů programu na životní prostředí (SEA). Následně bude programový dokument oficiálně předložen Evropské komisi k formálnímu vyjednávání. Vyhlášení prvních výzev OP TAK se pak očekává na konci 1Q roku 2022.  Vyhodnocování prvních výzev bude probíhat pravděpodobně v I. a II.Q 2023. 

Pokud uvažujete o nákupu CNC strojů v horizontu 3-5 let rozhodně se vyplatí vyčkat na vyhlášení jednotlivých výzev, především v programu podpory konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Primárně se podpora bude zaměřovat na méně rozvinuté regiony (Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko), podporovány však budou i regiony přechodové (Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod). Zároveň se předpokládá využití režimu CLLD a zapojení MAS do implementace projektů se zaměřením na zavádění technologií do podnikání na lokální úrovni. Zvýšená podpora (bonifikace) bude zaměřená na relevantní projekty z hospodářsky a sociálně ohrožených území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 

V případě, že plánujete pořizovat výrobní zařízení v horizontu let 2021-2022, vyplatí se pořídit nové CNC obráběcí stroje co nejdříve i bez dotační podpory. Současné ceny CNC strojů budou minimálně o 15-20% nižší než ceny nových CNC strojů v následujících letech. Již nyní všichni velcí výrobci CNC strojů avizují minimálně 15% zvýšení cen všech CNC obráběcích strojů pro rok 2022. 

 

Využít můžete také nabídku nových skladových cnc strojů ZDE

 

 

Chcete získat více informací o plánovaném dotačním programu OP TAK ?

Ozvěte se nám na tel. číslo +420 776 776 651 nebo  napište email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,  a my Vám v odpovědi zašleme všechny informace.