Kromě běžných servisních služeb nabízí náš zákaznický servis také činnosti které zaručí, že váš CNC stroj bude pracovat s původní přesností. Všichni zákazníci, kteří tyto naše služby využívají, okamžitě zlepšují kvalitu svých strojů, zvyšují ziskovost a prodlužují životnost svého CNC zařízení.

Jedním z těchto nástrojů pro rychlou diagnostiku Vašeho stroje je Ballbar TEST.  Ballbar test by měl být součástí pravidelného testování stavu Vašeho stroje. Pravidelné provádění tohoto testu umožňuje sledovat přesnost strojů, rychle diagnostikovat problémy vyžadující údržbu stroje a identifikovat zdroje chyb, které jsou jejich příčinou.

 

Pravidelné testování strojů systémem ballbar:
  • zaručuje přesnost součástí vyráběných na vašich CNC strojích,
  • snižuje prostoje, zmetkovitost a náklady na kontrolu strojů,
  • pomáhá k souladu provozních parametrů stroje s normami řízení jakosti,
  • na základě zjištěných faktů umožňuje provádět prediktivní údržbu.
  

 

 Ballbar TEST - Rychlá diagnostika vašeho stroje

 

Víte jak probíhá Ballbar test? 

Ballbar je složen z velmi citlivého lineárního (délkového) snímače, dvojice koulí a dvou magnetických držáků. Jeden z nich je pevně upnut k pracovní ploše stroje a druhý je ustaven ve vřetenu stroje. Během provozu jsou koule magneticky upevněny k těmto držákům, díky čemuž lze na snímači zaznamenat nepatrné změny pozice/poloměru naprogramované kruhové dráhy mezi koulemi. Tyto údaje jsou následně pomocí propojení Bluetooth s počítačem přeneseny a následně vyhodnoceny, velikosti odchylek od vztažené kružnice a chyby se vykreslí do grafu.

 

 

Akční cena diagnostiky vašeho stroje právě nyní

BALLBAR TEST PROVÁDÍME NA VŠECH STROJÍCH A BĚŽNÝCH ŘIDICÍCH SYSTÉMECH

 

Co je výsledkem měření?

Výstupem z měření je protokol geometrické přesnosti dle ISO 230-4, který obsahuje:

  • přehledný graf s tabulkou naměřených hodnot
  • vyhodnocení stavu obráběcího stroje s analýzou rizik
  • kompletní doporučení vedoucí ke zvýšení spolehlivosti a přesnosti stroje
  • při opakovaném měření trend vývoje naměřených odchylek

Po dokončení testu lze zmírnit některé z chyb kompenzací strojních parametrů a okamžitě tak zvýšit přesnost stroje a efektivitu výroby

 

Poptávka provedení měření