Waldrich Coburg je výrobca karuselov portálového typu pre najnáročnejšie použitie. Jednotlivé komponenty sú buď rovnaké alebo veľmi podobné komponentom portálových obrábacích strojov. Vďaka stavebnicovej koncepcii je možné každý stroj prispôsobiť na mieru zákazníkovi pri zachovaní vysokej miery flexibility a spoľahlivosti.

Každý stroj je, rovnako ako u portálových obrábacích centier, konštruovaný na mieru potrieb zákazníka. Za pomoci širokej palety príslušenstva je možné na jedno upnutie sústružiť, frézovať, vŕtať, vyvŕtavať, brúsiť a frézovať ozubenie na hotovo odvaľovacím spôsobom. Vertikálne sústruhy sú vyrábané v troch modelových radách: ValuTurn, Multiturn a PowerTurn.
Viac informácií nájdete na stránkach Waldrich-Coburg.de