Portálové obrábacie centrá Waldrich Coburg sú vyrábané viac ako 50 rokov. Vďaka použitým konštrukčným prvkom a technológiám nachádzajú uplatnenie všade, kde je požadovaná vysoká dlhodobá opakovaná presnosť, spoľahlivosť a produktivita pri obrábaní rozmerných obrobkov.

Typické uplatnenie týchto strojov:

  • Energetika - obrábanie blokov turbín, dodávky pre jadrové elektrárne, výroba generátorov, prevodovky veterných elektrární
  • Obrábacie stroje - presné a produktívne obrábanie odliatkov - základných stavebných častí obrábacích strojov
  • Lodný priemysel - opracovanie blokov motorov pre zaoceánske kontajnerové lode a pod
  • Železnice - opracovanie častí kríženia a výhybiek

Stroje sú vyrábané v štyroch veľkostných kategóriách. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené typické parametre. Všetky stroje sú však konštruované na mieru zákazníkovi a vďaka stavebnicovej konštrukcii je možná v podstate akákoľvek kombinácia.


Viac informácií nájdete na stránkach Waldrich-Coburg.de