Waldrich Cobug je tradičným výrobcom brúsiacich a špeciálnych strojov. Možnosti sú takmer neobmedzené, uvádzame niekoľko príkladov:

WayGrind

Celosvetovo najpresnejší veľký obrábací stroj. Tieto stroje nachádzajú uplatnenie predovšetkým u výrobcov obrábacích strojov pre brúsenie vodiacich plôch. Stroje nachádzajú uplatnenie však nielen tam. Rada strojov je nasadená na brúsenie presných granitových meradiel alebo na výrobu meracích strojov a meracích dosiek.

Railgrind

Špeciálne stroje pre výrobu lineárnych vedení.

Corrugrind

Stroje pre výrobu drážkovaných valcov pre výrobu vlnitého papiera.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kedykoľvek kontaktujte. Viac informácií nájdete na stránkach Waldrich-Coburg.de

 

Špeciálne stroje Waldrich Coburg