Obrábacie centrá MCVA-1065 sú mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra novej generácie umožňujúce vysokoproduktivne a presné frézovanie, vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov v obrobkoch z ocele, oceľoliatiny, liatiny, zliatiny ľahkých a farebných kovov.

Ich využitie je najmä pri výrobe foriem, dielov pre letecký a automobilový priemysel a dielov pre energetiku. Lineárne valivé vedenie v osiach X, Y, Z od výrobcu SCHNEEBERGER Inc. alebo INA prispievajú k dlhodobej pracovnej presnosti a tuhosti vedenie stroja. Pomocou riadeného rotačného stola (riadená delička) možno rozšíriť obrábacie centrum na 4-osé a riadeným rotačným a otočným stolom možno rozšíriť obrábacie centrum na 5-osé.

Prednosťou týchto obrábacích centier sú vysoké otáčky vretena, veľké rozmery pracovného stola a dvierka na bočných krytoch umožňujúce obrábanie obrobkov s dĺžkou väčšou ako je dĺžka stola. Sú vybavené zásobníkom pre 30 nástrojov s vysokorýchlostnou výmenou. Charakteristická je aj neobvykla vysoká tuhosť stroja s vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a výkonnosťou vretena poháňaného servomotorom alebo elektrovretena s vektorovým riadením otáčok. Vretená sú štandardne v prevedení pre chladenie vnútrom nástroja.

Obrábacie centrá radu MCVA sú vysokoekonomické pri vysokých objemoch výroby ale tiež pri malej a strednej kapacite výroby umožňujú výrazne skrátiť výrobný cyklus, zvyšovať efektivitu výroby, dosahovať zníženie výrobných nákladov ako aj dosiahnuť uspokojivé ekonomické výsledky a požadovanej kvality. Stroj je plne zakrytovaný, jeho dizajn a vybavenie je na vysokej úrovni. Svojim ergonometrickým riešením spĺňa aj požiadavky náročnej obsluhy. Nemenej dôležitá je aj ich dlhá životnosť, ktorá je podporená rýchlym a veľmi odborným servisom. Ten je v spoločnosti ADATA zaistený tímom skúsených servisných technikov s dlhoročnou praxou ktorých kvalifikácia a odborné znalosti sú zabezpečované aj pravidelnými školeniami priamo u výrobcu strojov Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

 

 

 

MCVA 1065 CNC

Upínacia plocha stola 1400 x 610 0 mm
Nosnosť stola 1000 kg
Vreteno 10000, 12000, 15000, 18000, 24000 ot./min.
Hmotnosť 10000 kg
K stiahnutiu Technická dokumentácia MCVA 1065 CNC