Obrábacie centrá MCVA-880 sú mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra novej generácie.

Obrábacie centrá MCVA-880 umožňujúce vysokoproduktivne a presné frézovanie, vŕtanie, vyvŕtavanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov v obrobkoch z ocele, oceľoliatiny, liatiny a zliatiny ľahkých i farebných kovov. Ich využitie je najmä pri výrobe foriem, dielov pre letecký a automobilový priemysel a dielov pre energetiku.

Lineárne valivé vedenie v osiach X, Y, Z od výrobcu SCHNEEBERGER Inc. alebo INA prispievajú k dlhodobej pracovnej presnosti a tuhosti vedenie stroja. Pomocou riadeného rotačného stola (riadená delička) možno rozšíriť obrábacie centrum na 4-osé a riadeným rotačným a otočným stolom možno rozšíriť obrábacie centrum na 5-osové.

Prednosťou týchto obrábacích centier sú vysoké otáčky vretena, veľké rozmery pracovného stola a dvierka na bočných krytoch umožňujúce obrábanie obrobkov s dĺžkou väčšou ako je dĺžka stola. Sú vybavené zásobníkom pre 24 nástrojov s vysokorýchlostnou výmenou. Charakteristická je aj neobvykla vysoká tuhosť stroja s vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a výkonnosťou vretena poháňaného servomotorom alebo elektrovretena s vektorovým riadením otáčok.

Obrábacie centrá rady MCVA sú vysokoekonomické pri vysokých objemoch výroby ale tiež pri malej a strednej kapacite výroby umožňujú výrazne skrátiť výrobný cyklus, zvyšovať efektivitu výroby, dosahovať zníženie výrobných nákladov ako aj dosiahnuť uspokojivé ekonomické výsledky a požadovanej kvality. Stroj je plne zakrytovaný, jeho dizajn a vybavenie je na vysokej úrovni. Svojim ergonometrickým riešením spĺňa aj požiadavky náročnej obsluhy.

Nemenej dôležitá je aj ich dlhá životnosť, ktorá je podporená rýchlym a veľmi odborným servisom. Ten je v spoločnosti ADATA zaistený tímom skúsených servisných technikov s dlhoročnou praxou ktorých kvalifikácia a odborné znalosti sú zabezpečované aj pravidelnými školeniami priamo u výrobcu strojov Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

 

 

 

MCVA 880 CNC

Upínacia plocha stola 900 × 500 mm
Nosnosť stola 450 kg
Vreteno 12000 ot./min. (standard) / 15000, 18000, 24000
Hmotnosť 5000 kg
K stiahnutiu Technická dokumentácia MCVA 880 CNC