Vertikální obráběcí centrum MCVA 880

Obrábacie centrá MCVA-1275 sú mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra novej generácie umožňujúce vysokoproduktivne a presné frézovanie, vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov v obrobkoch z ocele, oceľoliatiny, liatiny, zliatiny ľahkých a farebných kovov.

Vertikální obráběcí centrum MCVA 880

Obrábacie centrá MCVA-1065 sú mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra novej generácie umožňujúce vysokoproduktivne a presné frézovanie, vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov v obrobkoch z ocele, oceľoliatiny, liatiny, zliatiny ľahkých a farebných kovov.

Vertikální obráběcí centrum MCVA 880

Obrábacie centrá MCVA-880 sú mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra novej generácie.