Obrábacie centrá VMA-1600 CNC, VMA-2100 CNC a VMA-3100 CNC sú vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra.

S pojazdmi na klzných vedeniach umožňujúce vysokoproduktivne silové a presné vyvŕtavanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov. Sú vybavené zásobníkom pre automatickú výmenu 32 popr. 40 nástrojov. Ich prednosťou sú vysoké otáčky vretena, veľké rozmery pracovného stola a dvierka na bočných krytoch umožňujúce obrábanie obrobkov s dĺžkou väčšou ako je dĺžka stola.

Charakteristická je aj neobvyklá dĺžka pojazdov v osiach najmä v osi Y, vysoká tuhosť stroja a výkonnosť vretena poháňaného servomotorom. Sú vysokoekonomické pri vysokých objemoch výroby ale aj pri malej a strednej kapacite výroby umožňujú tieto centrá skrátiť výrobný cyklus, zvyšovať efektivitu výroby, dosahovať zníženie výrobných nákladov ako aj dosiahnuť uspokojivé ekonomické výsledky a požadovanej kvality. Stroj je plne zakrytovaný, jeho dizajn a vybavenie je na vysokej úrovni. Svojim ergonometrickým riešením spĺňa aj požiadavky náročnej obsluhy. Obrábacie centrá je možné doplniť riadeným otočným stolom pre 4. osu alebo riadeným otočným a naklápacím stolom pre 4. a 5. os.

Nemenej dôležitá je aj ich dlhá životnosť, ktorá je podporená rýchlym a veľmi odborným servisom. Ten je v spoločnosti ADATA zaistený tímom skúsených servisných technikov s dlhoročnou praxou ktorých kvalifikácia a odborné znalosti sú zabezpečované aj pravidelnými školeniami priamo u výrobcu strojov Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

 

 

 

VMA 1600, 2100, 3100 CNC

Upínacia plocha stola 1900 x 900 mm / 2400 x 900 mm / 3400 x 900 mm
Nosnosť stola 2000 / 2500 / 3000 kg
Vreteno 10000 ot./min. (ISO 40) / 6000 ot./min. (ISO 50) 
Hmotnosť 20000 / 20000 / 23000 kg
Ke stažení Technická dokumentácia VMA 1600, 2100, 3100 CNC