Obrábacie centrá VMA-1100 CNC a VMA-1300 CNC sú výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centrá s pojazdmi na klzných vedeniach umožňujúce vysokoproduktivne vyvŕtavanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov.

Sú vybavené zásobníkom pre automatickú výmenu 32 popr. 40 nástrojov. Ich prednosťou sú vysoké otáčky vretena, veľké rozmery pracovného stola a dvierka na bočných krytoch umožňujúce obrábanie obrobkov s dĺžkou väčšou ako je dĺžka stola.

Charakteristická je aj neobvyklá dĺžka pojazdov v osiach najmä v osi Y, vysoká tuhosť stroja a výkonnosť vretena poháňaného servomotorom. Sú vysokoekonomické pri vysokých objemoch výroby ale aj pri malej a strednej kapacite výroby umožňujú tieto centrá skrátiť výrobný cyklus, zvyšovať efektivitu výroby, dosahovať zníženie výrobných nákladov ako aj dosiahnuť uspokojivé ekonomické výsledky v požadovanej kvality. Stroj je plne zakrytovaný, jeho dizajn a vybavenie je na vysokej úrovni. Svojim ergonometrickým riešením spĺňa aj požiadavky náročnej obsluhy. Obrábacie centrá je možné doplniť riadeným otočným stolom pre 4.osu alebo riadeným otočným a naklápacím stolom pre 4. a 5. os.

Nemenej dôležitá je aj ich dlhá životnosť, ktorá je podporená rýchlym a veľmi odborným servisom. Ten je v spoločnosti ADATA zaistený tímom skúsených servisných technikov s dlhoročnou praxou ktorých kvalifikácia a odborné znalosti sú zabezpečované aj pravidelnými školeniami priamo u výrobcu strojov
Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

 

 

 

VMA 1100, 1300 CNC

Rozmer stola 1200 x 660 mm / 1500 x 660 mm
Nosnosť stola 1200 kg
Vreteno 10000 / 12000 ot./min. 
Hmotnosť 7300 / 7800 kg
Ke stažení Technická dokumentácia VMA 1100, 1300 CNC