Obrábacie centrá VMA 1000 CNC sú výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra umožňujúce presné vyvŕtavanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov.

Sú vybavené zásobníkom pre automatickú výmenu 24 nástrojov. Ich prednosťou sú vysoké otáčky vretena, veľké rozmery pracovného stola a dvierka na bočných krytoch umožňujúce obrábanie obrobkov s dĺžkou väčšou ako je dĺžka stola. Charakteristická je aj neobvyklá dĺžka pojazdov v osiach najmä v osi Y, vysoká tuhosť stroja a výkonnosť vretena poháňaného servomotorom.

Sú vysokoekonomické pri vysokých objemoch výroby, ale aj pri malej a strednej kapacite výroby umožňujú tieto centrá skrátiť výrobný cyklus, zvyšovať efektivitu výroby, dosahovať zníženie výrobných nákladov ako aj dosiahnuť uspokojivé ekonomické výsledky a požadovanej kvality. Obrábacie centrum je plne zakrytovaný, jeho dizajn a vybavenie je na vysokej úrovni. Svojim ergonometrickým riešením spĺňa aj požiadavky náročnej obsluhy. Obrábacie centrá je možné doplniť riadeným otočným stolom pre 4. os alebo riadeným otočným a naklápacím stolom pre 4. a 5. os.

Nemenej dôležitá je aj ich dlhá životnosť, ktorá je podporená rýchlym a veľmi odborným servisom. Ten je v spoločnosti ADATA zaistený tímom skúsených servisných technikov s dlhoročnou praxou ktorých kvalifikácia a odborné znalosti sú zabezpečované aj pravidelnými školeniami priamo u výrobcu strojov Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

 

 

 

VMA 1000 CNC

Rozmer stola 1300 × 600 mm
Nosnosť stola 800 kg
Vreteno 10000 ot./min. (standard)
Hmotnosť 5000 kg
Ke stažení Technická dokumentácia VMA 1000 CNC