Päťosové obrábacie centrum rady MCG – 5X portálového typu sú mimoriadne vysoko výkonné  vyvrtávacieí a frézovacie 5-osové centra novej generácie.

Jedná sa o centrá umožňujúce vysokoproduktivne a presné frézovanie, vŕtanie, vyvŕtavanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov v obrobkoch z ocele, oceľoliatiny, liatiny a zliatiny ľahkých i farebných kovov. Samozrejmosťou je súvislé riadenie v 5-tich osiach. Prednosťou týchto obrábacích centier sú vysoké otáčky vretena, veľké rozmery pracovného stola a použitie odliatkov z certifikovanej liatiny Meehanite.

Charakteristická je aj neobvykla vysoká tuhosť stroja s vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a výkonnosť vretena poháňaného servomotorom alebo elektrovretena s vektorovým riadením otáčok. Vretená sú štandardne v prevedení pre chladenie vnútrom nástroja. Obrábacie centrá radu MCG sú vysokoekonomická pri vysokých objemoch výroby, ale aj pri malej a strednej kapacite výroby kde umožňuj výrazne skrátiť výrobné cykly, zvyšovať efektivitu výroby, dosahovať zníženie výrobných nákladov a dosiahnuť požadovaných ekonomických výsledkov a kvality. Stroj je plne zakrytovaný, jeho dizajn a vybavenie je na vysokej úrovni. Svojim ergonometrickým riešením spĺňa požiadavky náročnej obsluhy.

Okrem všeobecného použitia nachádza tieto stroje využitie pri výrobe náradia a foriem. Ďalej potom v automobilovom, zdravotníckom, leteckom a ropnom priemysle. Nemenej dôležitá je aj ich dlhá životnosť, ktorá je podporená rýchlym a veľmi odborným servisom. Ten je v spoločnosti ADATA zaistený tímom skúsených servisných technikov s dlhoročnou praxou, ktorých kvalifikácia a odborné znalosti sú zabezpečované aj pravidelnými školeniami priamo u výrobcu strojov Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

 

 

 

MCG - 5X

Priemer stola 600 / 630 / 800  mm
Nosnosť stola 600 / 1200 kg
Vreteno 12000 ot./min.(přímý pohon) / 18000 ot./min. (elektrovřeteno)
Hmotnosť 18000 / 18 500 / 19 000 kg
K stiahnutiu Technická dokumentácia MCG-5X