Obráběcí centrum produkční VMCA 800 CNC

Vertikálne obrábacie centrá VMCA 1000, 1300, 1500 patrí medzi výkonné vyvrtávacie a frézovacie centrá pre stredne ťažkú výrobu.

Obráběcí centrum produkční VMCA 800 CNC

Vertikálne obrábacie centrá VMCA 800 patria medzi výkonné vyvrtávacie a frézovacie centrá pre stredne ťažkú výrobu.

Vertikální obráběcí centrum VMCA-760

Vertikálne obrábacie centrá VMCA 760 patria medzi malé výkonné vyvrtávacie a frézovacie centrá s pracovným stolom 900 x 410 mm.

Vertikální obráběcí centrum VMA 1000 CNC

Obrábacie centrá VMA-1600 CNC, VMA-2100 CNC a VMA-3100 CNC sú vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra.

Vertikální obráběcí centrum VMA 1000 CNC

Obrábacie centrá VMA-1100 CNC a VMA-1300 CNC sú výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centrá s pojazdmi na klzných vedeniach umožňujúce vysokoproduktivne vyvŕtavanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov.

Vertikální obráběcí centrum VMA 1000 CNC

Obrábacie centrá VMA 1000 CNC sú výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra umožňujúce presné vyvŕtavanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov.

Vertikální obráběcí centrum MCVA 880

Obrábacie centrá MCVA-1275 sú mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra novej generácie umožňujúce vysokoproduktivne a presné frézovanie, vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov v obrobkoch z ocele, oceľoliatiny, liatiny, zliatiny ľahkých a farebných kovov.

Vertikální obráběcí centrum MCVA 880

Obrábacie centrá MCVA-1065 sú mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra novej generácie umožňujúce vysokoproduktivne a presné frézovanie, vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie a priame rezanie závitov v obrobkoch z ocele, oceľoliatiny, liatiny, zliatiny ľahkých a farebných kovov.

Vertikální obráběcí centrum MCVA 880

Obrábacie centrá MCVA-880 sú mimoriadne vysoko výkonné vyvrtávacie a frézovacie 3-osové centra novej generácie.

Vertikální obráběcí centrum VA 20/5

Obráběcí centra VA 20/5 jsou plnohodnotná 5-ti osá obráběcí centra, umožňující plynulé obrábění v pěti osách, nebo z pěti stran.

Vertikální obráběcí centrum pětiosé MCU 5X

Päťosové obrábacie centrá MCU-5X sú skonštruované na princípe "semi-portálového" riešenia.

Vertikální obráběcí centrum pětiosé MCU 5X

Päťosové obrábacie centrum rady MCG – 5X portálového typu sú mimoriadne vysoko výkonné  vyvrtávacieí a frézovacie 5-osové centra novej generácie.