Sústruhy na železničné dvojkolesia sú konštruované pre opracovanie dvojkolají ako vo vyviazanom, tak v zabudovanom stave. Sústruhy slúžia prevažne pre údržbu moderných električiek alebo lokomotív.

Podpodlahové sústruhy na železničné dvojkolesia umožňujú obrábanie dvojkolesia v zabudovanom stave - do pracoviska vojde celá lokomotíva alebo električka. Vďaka tomu je možné výrazne skrátiť vedľajšie časy.

Stroje sú vyrábané v dvoch verziách:

  • jednoduchá verzia pre súbežné spracovanie dvoch kôl jedného dvojkolesia
  • tandem verzia, kde je možné opracovávať štyri kolesá naraz a tak minimalizovať čas odstávky

Portálové prevedenie je najvhodnejšie riešenie pre veľmi vysoké výrobné výkony pre profilovanie dvojkolies vo vyviazanom stave. Portál umožňuje opracovanie kolies a brzdových kotúčov. Safop vyvinul a patentoval automatický systém pre opracovanie dvojkolají s dvoma rôznymi rozchodmi kolies.

Univerzálny sústruhy na dvojkolesia sú určené pre opracovanie dvojkolají vo vyviazanom stave. Konštrukčne vychádza tieto sústruhy z bežných sústruhov rady HT. Navyše sú dodatočne vybavené príslušenstvom pre opracovanie dvojkolesia (meranie, SW, zdvíhacie zariadenie, apod.) Tieto sústruhy môžu byť použité aj pre bežné sústružnícke operácie.

Sústruh môže byť vybavený dvoma suportmi pre súčasné opracovanie oboch kolies. Okrem toho má k dispozícii zdvíhaciu plošinu na naloženie a vyloženie dvojkolesia. Zvláštna pozornosť bola venovaná samocentrovacej upínacej doske (tzv.planšajbe) s plávajúcim uložením, ktorá bola vyvinutá s ohľadom na šetrnosť voči kolesám.

Nasledujúce opracovanie môže byť vykonané v automatickom cykle:

  • reprofilácia nových a opotrebovaných súkolají
  • reprofilácia opotrebovanejší súkolia
  • opracovanie kolesových obručí a vedľajších strán
  • opracovanie brzdových kotúčov
  • opracovanie vencových stôp
  • opracovanie uloženie
  • kompletné opracovanie hriadeľov

 

Viac informácií nájdete na stránkach Safop.com