Soustruhy pro opracování železničních dvojkolí

Sústruhy na železničné dvojkolesia sú konštruované pre opracovanie dvojkolají ako vo vyviazanom, tak v zabudovanom stave. Sústruhy slúžia prevažne pre údržbu moderných električiek alebo lokomotív.