Safop zahájil svoju činnosť v roku 1925 výrobou malých obrábacích strojov. V uplynulých 90tich rokoch sa firma neustále vyvíjala tak, aby bola stále na špičke v oblasti technológie a mohla rýchlo reagovať na potreby trhu.

Výskum a vývoj sa stali vedľa plánovanie kľúčovou oblasťou podnikania, ktoré je orientované na rozvoj technologických riešení. Sídlo firmy je od roku 2007 v priemyselnej oblasti pri Pordenone s jedným závodom, ktorý sa rozkladá na ploche 24.000 m2, z toho je zastrešené 8.300 m2.

Safop vyrába stroje, ktoré sú využívané v rôznych odboroch - energetika, výroba ocele, papiernictva, ropný priemysel, stavba lodí, letecký priemysel, železnice a ťažký priemysel.