CNC soustruh SAB 45 CNC

Sústruhy SAB 45 CNC sú vysokoproduktívne sústruhy so šikmým lôžkom. Pre tieto sústruhy je charakteristická vysoká presnosť, rýchlosť, efektívnosť a jednoduchá obsluha.

CNC soustruh SAB 50 CNC

Sústruhy SAB 50 CNC sú vysokoproduktívne sústruhy so šikmým lôžkom a lineárnymi vedeniami. Pre tieto sústruhy je charakteristická vysoká presnosť, rýchlosť, efektívnosť a jednoduchá obsluha.

CNC soustruh SAB 70

Sústruhy SAB 70 CNC sú vysokotuhostné sústruhy so šikmým lôžkom. Pre tieto sústruhy je charakteristická vysoká tuhosť, presnosť, rýchlosť, efektívnosť a jednoduchá obsluha.