Obráběcí centra MCVA-880 jsou mimořádně vysoce výkonná vyvrtávací a frézovací 3-osá centra nové generace.

Obráběcí centra MCVA-880 možňují vysokoproduktivní a přesné frézování, vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a přímé řezání závitů v obrobcích z oceli, ocelolitiny, litiny a slitiny lehkých i barevných kovů. Jejich využití je zejména při výrobě forem, dílů pro letecký a automobilový průmysl a dílů pro energetiku.

Lineární valivá vedení v osách X, Y, Z od výrobce SCHNEEBERGER Inc. nebo INA přispívají k dlouhodobé pracovní přesnosti a tuhosti vedení stroje. Pomocí řízeného rotačního stolu (řízená dělička) lze rozšířit obráběcí centrum na 4-osé a řízeným rotačním a otočným stolem lze rozšířit obráběcí centrum na 5-osé. 

Předností těchto obráběcích center jsou vysoké otáčky vřetena, velké rozměry pracovního stolu a dvířka na bočních krytech umožňující obrábění obrobků s  délkou větší jako je délka stolu. Jsou vybavené zásobníkem pro 24 nástrojů s vysokorychlostní výměnou. Charakteristická je i neobvykle vysoká tuhost stroje s vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a výkonnost vřetena poháněného servomotorem nebo elektrovřetena s vektorovým řízením otáček.

Obráběcí centra řady MCVA jsou vysokoekonomické při vysokých objemech výroby avšak také při malé a střední kapacitě výroby  umožňují výrazně zkrátit výrobní cyklus, zvyšovat efektivitu výroby, dosahovat snížení výrobních nákladů jakož i dosáhnout uspokojivých ekonomických výsledků a požadované kvality. Stroj je plně zakrytován, jeho design i vybavení je na vysoké úrovni. Svým ergonometrickým řešením splňuje i požadavky náročné obsluhy.

Neméně důležitá je i jejich dlouhá životnost, která je podpořena rychlým a velice odborným servisem. Ten je ve společnosti ADATE zajištěn týmem zkušených servisních techniků s dlouholetou praxí jejichž kvalifikace a odborné znalosti jsou zajišťovány i pravidelnými školeními přímo u výrobce strojů Buffalo Machinery Co. Ltd, Taiwan.

 

 

MCVA 880 CNC

Upínací plocha stolu 900 × 500 mm
Nosnost stolu 450 kg
Vřeteno 12000 ot./min. (standard) / 15000, 18000, 24000
Hmotnost 5000 kg
Ke stažení Technická dokumentace MCVA 880 CNC