Vážení obchodní partneři,

již je k dispozici nabídka dotačních programů, kterých se můžete za naší pomoci účastnit.

 

1. dotační program MALÉ TECHNOLOGIE

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: záměrem je podpořit drobné začínající podniky, které si chtějí pořídit technologie pro výrobu
VÝŠE DOTACE: 45% z celkového rozpočtu projektu v režimu de-minimis
NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: nákup strojů, drobný nehmotný majetek
PŘÍJEM ŽÁDOSTI:  začíná v měsíci listopadu 2016 a končí v únoru 2017


2. dotační program TECHNOLOGIE

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: záměrem je podpořit drobné a malé podniky, které si chtějí pořídit technologie pro výrobu
VÝŠE DOTACE: 45% z celkového rozpočtu projektu
NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: nákup strojů a zařízení, pořízení patentových licencí
PŔÍJEM ŽÁDOSTI: začíná v měsíci listopadu 2016 a končí v únoru 2017


3. dotační program POTENCIÁL

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: program bude podporovat aktivity k založení či rozvoji center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
VÝŠE DOTACE: 50% z celkového rozpočtu projektu
NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: nákup strojů a zařízení, nakup pozemku a budov, nákup patentů, mzdové náklady, služby poradců
PŔÍJEM ŽÁDOSTI: bude zahájen ještě v průběhu roku 2016


4. dotační program INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: program bude podporovat nákup strojů a zařízení pro výrobu vlastních inovovaných produktů
VÝŠE DOTACE: 45 % (35% nebo 25%) z celkového rozpočtu projektu
NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, náklady na publicitu projektu
PŔÍJEM ŽÁDOSTI: od prosince 2016


Pozor: u dotačního programu 1. a 2 je regionální omezení (podporované regiony naleznete v příloze)

Více informaci naleznete ZDE